AVROPA İNSAN HAQQLARI MƏHKƏMƏSİ QAYDALARI DƏYİŞİR

Avropa Məhkəməsi şikayətlərə baxılmasında yeni strategiya tətbiq edir. Yeni siyasətin başlıca qayəsi budur ki, daha çox şikayətə baxılması, say əsas kimi götürülməyəcək.
AİHM bundan sonra ərizəçilər, dövlətlər üçün təsiredici və aktual olan işlərin sürətli müəyyənləşdirilməsinə daha artıq diqqət yetirəcək. Məhkəmə uğurunu baxılan işlərin sayı ilə yox, üzv dövlətlər üçün vacib olan şikayətlərə baxılması yolu ilə ölçəcək.

Leave a comment

Related Posts