Apr 14, 2021, 3:05 pm
6 Users Online

Mətbuat azadlığına görə Azərbaycan 166-cı yerdədir

“Sərhədsiz Reportyorlar” yeni hesabatını – “Dünya Mətbuat Azadlığı İndexi – 2020”-ni açıqlayıb

Sənədə görə, Azərbaycanda mətbuat azadlığının durumu bir qədər də pisləşib. Azərbaycan hesabat çərçivəsində araşdırılan 180 ölkə rasında 168-cidir. Azərbaycan 58.48 balı var.

2019-cu ildə Azərbaycan 166-cı pillədə idi. Reytinq sıralamasından bizdən sonra yalnız bu ölkələrin adı var : Səudiyyə Ərəbistanı, Kuba, Laos, İran, Suriya, Vyetnam, Cubuti, Çin, Eritrea, Türkmənistan, Şimali Koreya

Qonşu Gürcüstan və eləcə də Ermənistanın İndex-dəki mövqeyi dəyişməyib. Gürcüstan 180 ölkə arasında 60-cı, Ermənistan isə 61-ci səradadır.

Mətbuat azadlığının xoşbəxt olduğu ölkə Norveçdir – bu ölkə 1-ci pillədədəri. Sonrakı pillələrdə Finland, Denmark, İsveç və Hollandiya gəlir.

Ümumiyyətlə, dünyada mətbuataın durumunda ağırlaşma tendensiyası hakimdir. Dünyanın yalnız 7 faizində mətbuatın durumu yaxşı hesab olunur, 18 faizində qaneedicidir. Dünyanın 34 faizindən çoxunda durum problemli, 26 faizində çətin, 12 faizində isə çox ciddi ağır dəyərləndirilir.

Time TV

Leave a comment

Related Posts